user menu
Spolu: 0,00 €
Staň sa
a vychutnávaj si
výhody občianstva

História TreskoSlovenska

Slovom a obrazom

V hlbinách času trpeli starí Treskoslováci nevýslovným hladom po národnej pochúťke. I dvaja odvážlivci vydali sa na ďaleký sever, kde v mori severnom spoznali rybu lahodnú.

Pán Boško z nej ako prvý pripraviljedinečnú lahôdku — tresku v majonéze. No po časoch hojnosti prepadli našu zem chmáry v podobe cudzokrajných džankfúdov.

Tu zrazu more zdravia zrodilo hrdinu. Veľký Tresko neváhal, s chuťou vytrieskal zahraničné džankfúdy, tresku v majonéze ustanovil
národnou pochúťkou a založil prvý štát Treskoslovákov – samostatné Treskoslovensko.

Treskoslovensko je malebná krajina preslávená vo svete jedinečnou národnou pochúťkou – lahodnou treskou v majonéze.

Nachádza sa na území bývalého Úhorska a oddávna je osídlené Treskoslovákmi, hrdými milovníkmi tresky v majonéze.

Vlastnými plutvami vytrieskal z Treskoslovenska zahraničné džankfúdy a ustanovil tresku v majonéze našou národnou pochúťkou.

Veľkého Treska v Treskoslovensku žerie úplne každý, pretože je multitalentovaný čávo a najväčší alfasumec v hre.


Faktúry je možné registrovať
iba pridaním fotky.